დააფინანსე პროექტი – archevnebi.com

რა არის archevnebi.com?

ეს არის პლატფორმა, რომელიც:

  • შექმნის და გაავრცელებს საინფორმაციო მასალას საქართველოში და უცხო ქვეყნებში მცხოვრები ამომრჩევლებისთვის;
  • შექმნის და გაავრცელებს საგანმანათლებლო მასალას არჩევნების დაცვასთან დაკავშირებით;
  • შეაგროვებს და ჩამოაყალიბებს უცხო ქვეყნის ქალაქებში მცხოვრები ემიგრანტების ქსელს;
  • შეაგროვებს მოხალისეებს არჩევნებზე დაკვირვების მიზნით;
  • ჩართავს მოხალისეებს წინასაარჩევნოდ სამოქალაქო ინიციატივებში;
  • მიაწვდის ამომრჩეველს ოპოზიციური პარტიების შესახებ ინფორმაციას და გაუმარტივებს მათ არჩევანის გაკეთებას;
  • შეაგროვებს თანხებს საარჩევნო კამპანიებისთვის.

თქვენი პირველადი შემოწირულობა მოხმარდება:

  • ვებგვერდის შექმნას;
  • მასზე განსათავსებელი საინფორმაციო კონტენტის (ვიდეო, სტატია, ბანერი) დამზადებას.

სხვა სიახლეები