პირდაპირი გადმორიცხვა

თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ პირდაპირი გადმორიცხვის მეთოდით ლარში საქართველოს ბანკებიდან ან უცხოურ ვალუტაში PayPal-დან.

ლარის ანგარიშის რეკვიზიტები​

მიმღები ბანკი

ს.ს “თიბისი ბანკი”

ბანკის კოდი

TBCBGE22

მიმღების ანგარიში

GE27TB7589236070100003

მიმღების სახელი

მოძრაობა სირცხვილია

დანიშნულება

შემოწირულობა

ლარის ანგარიშის რეკვიზიტები​

მიმღები ბანკი

სს “საქართველოს ბანკი”

ბანკის კოდი

BAGAGE22

მიმღების ანგარიში

GE44BG0000000162241054

მიმღების სახელი

მოძრაობა სირცხვილია

დანიშნულება

შემოწირულობა

გადმორიცხე PayPal-ის მეშვეობით

გაითვალისწინე, PayPal-ის საშუალებით გადარიცხვები შესაძლებელია მხოლოდ დოლარსა და ევროში.

გაითვალისწინეთ!

ჩვენი დონორი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი ინდივიდი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შემოწირულობა არ ახდენს გავლენას ორგანიზაციის საქმიანობის დამოუკიდებლობაზე, არ ეწინააღმდეგება ჩვენს პრინციპებს და არ უქმნის საფრთხეს ორგანიზაციის რეპუტაციას. “მოძრაობა სირცხვილია” არ იღებს დონაციას პოლიტიკური პარტიებისგან, მათი წევრებისგან ან პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებული პირებისგან.