ჩვენ შესახებ

organization

ორგანიზაცია

“მოძრაობა სირცხვილია” – წარმოადგენს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირს. მოძრაობა 2019 წლის 20 ივნისის პროტესტის შედეგად ჩამოყალიბდა. ”სირცხვილია“ – თავდაპირველად, 20 ივნისს დაწყებული საპროტესტო ტალღის მთავარი სლოგანი იყო, ხოლო მოგვიანებით ის, ორგანიზაციის სახელწოდებად იქცა. ორგანიზაციას უკავშირდება მრავალი საპტოტესტო და სოციალური კამპანია.

მიზანი

ორგანიზაციის მიზანია საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და ევრო-ატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა, ადამიანის უფლებების დაცვა, სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩატარების ხელშეწყობა, საქართველოში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება და მოქალაქეთა ინფორმირება. აღნიშნული მიზნების მისაღწევად ორგანიზაცია მეხუთე წელია, აგრძელებს ახალგაზრდებთან და სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებთან მუშაობას.

mission
organization-structure

ორგანიზაციის სტრუქტურა

“მოძრაობა სირცხვილიას” ჰყავს 12 დამფუძნებელი წევრი. დამფუძნებელთა კრება უფლებამოსილია აირჩიოს ორგანიზაციის გამგეობა. მოძრაობის მმართველობითი რგოლებია: გამგეობა და აღმასრულებელი დირექტორი. გამგეობა შედგება 11 წევრისგან და უფლებამოსილია, აირჩიოს ორგანიზაციის დირექტორი.