დონაცია / Donations

გრანტის მიმღები: მოძრაობა სირცხვილია

ს.ნ. 405368631

გრანტის მიმღების საბანკო რეკვიზიტები:

GE27TB75892360701000003

დანიშნულება: დონაცია, ან შემოწირულობა

დირექტორი: გიორგი მჟავანაძე

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>