დონაცია / Donations

გრანტის მიმღები: მოძრაობა სირცხვილია

ს.ნ. 405368631

გრანტის მიმღების საბანკო რეკვიზიტები:

GE27TB75892360701000003

დანიშნულება: დონაცია, ან შემოწირულობა

დირექტორი: გიორგი მჟავანაძე